Władze

Zarząd

Zbigniew Pszczółkowski – prezes ( 2. z prawej)

Dorota Gol – wiceprezes (1. z lewej).

Donata Nowak – skarbnik (1, z prawej),

Mariola Duch – sekretarz ( w środku)

Leszek Kuryłowicz (2. z lewej)

DSC_5624 (Kopiowanie)

Komisja rewizyjna

Danuta Kryszałowicz – przewodnicząca

Justyna Nowicka

Anna Nowak