Władze

Zarząd

Przemysław Banaszek – prezes (1. z lewej)

Marta Gibas – wiceprezes  (2. z lewej)

Donata Nowak – skarbnik  (2. z prawej)

Mariola Duch – sekretarz (w środku)

Zbigniew Pszczółkowski – członek ( 1. z lewej)

nowy zarząd

 

 

 

Komisja rewizyjna

Danuta Kryszałowicz – przewodnicząca

Justyna Nowicka

Danuta Kowalska