Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala powstało w listopadzie 2009 r. Zarejestrowane zostało 10 grudnia 2009 r. w Sądzie Rejestrowym w Olsztynie.

Impulsem do jego utworzenia stał się Jubileusz 100-lecia budowy kościoła św. Mikołaja w Sętalu. Grupa mieszkańców zainspirowana przez Proboszcza księdza Tomasza Stempkowskiego postanowiła uczcić to wydarzenie. Cele stowarzyszenia są jednak szersze niż organizacja jednorazowej imprezy. Stowarzyszenie stawia sobie za cel m.in. integrację mieszkańców, działalność na rzecz poprawy wyglądu wsi, pielęgnację jej historii, zasobów przyrodniczych i dóbr kulturalnych, działalność edukacyjną, sportowo-rekreacyjną i utrzymywanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami. Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek dawnej szkoły.

NR KONTA BANKOWEGO 12 1600 1462 1874 1102 6000 0001

NIP 739 377 1582