Grodziska

W bezpośrednim sąsiedztwie Sętala znajdują się dwa grodziska pruskie. Najłatwiej do nich trafić idąc lub jadąc drogą polną (w bardzo złym stanie) w kierunku Kabikiejm Górnych. Jest to niepozorna droga w lewo, zaraz za ostatnim domem we wsi w stronę Nowych Włók (północną).

Pierwsze grodzisko położone jest blisko Kabikiejm Górnych. Najłatwiej do niego trafić z miejsca, w którym pod drogą do Kabikiejm Górnych przechodzi strumień Dratwa (zwany przez miejscowych Langi). Przez pastwisko w lewo z jego biegiem od drogi jest do niego 200-300 m.

Grodzisko 1. (Kopiowanie)

Półwyspowe grodzisko ulokowane zostało nad prawym stromym brzegiem strumienia Dratwa (prawy dopływ Łyny) w odległości 500 m na południe od Kabikiejm. Obiekt posiada nieckowatą formę i odcięty jest od północy wałem o wysokości 3 m. Osada przygrodowa w świetle badań archeologicznych użytkowana była w okresie wczesnego średniowiecza do XIII w. Przypuszczalnie było to najbardziej wysunięte na wschód grodzisko ziemi Glottowia.

W odległości 500 m na południowy zachód od niego po lewej stronie strumienia znajduje się drugie grodzisko. Trzeba się do niego przedrzeć przez gęste zarośla nad strumieniem. Z tego powodu jednak spotkanie z koziołkami lub dzikami – niemal pewne.

grodzisko2. (Kopiowanie)

Jest to grodzisko nasypowe położone nad południowym (lewym) stromym brzegiem strumienia Dratwa (dopływ Łyny) w odległości 1,5 km na północny-zachód od Sętala. Majdan założenia posiada kształt nieregularnego owalu o wymiarach 38 x 22 m. Od północy i zachodu obronności dostarczał głęboki parów strumienia Dratwa i bezimiennego cieku wodnego. Wał grodziska najokazalej prezentuje się od wschodu, w części południowej znajdowała się brama wjazdowa. Obiekt pełnił rolę refugialną, czyli schroniska dla mieszkańców pobliskiej wczesnośredniowiecznej osady przygrodowej, która przylegała od strony wschodniej. Według przeprowadzonych na pobliskiej osadzie badań archeologicznych największe nasilenie osadnictwa w Sętalu miało miejsce w XI w.

Z tego grodziska rozpościera się przepiękny widok na całą okolicę, aż po jezioro Limajno.