Konkurs na pamiatkę z Sętala

Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala ogłasza konkurs na projekt pamiątki z Sętala.

Regulamin konkursu na projekt pamiątki z Sętala

1. Konkurs jest realizowany w ramach projektu SĘTAL – WIRTUALNE WYPRAWY PO SKARBY PRZESZŁOŚCI.

2. Organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala z siedzibą w Sętalu, zwane dalej Stowarzyszeniem.

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

4. Pamiątka z Sętala może być w dowolnej formie, prosta w wykonaniu i nawiązywać do specyfiki miejscowości, jej historii i tradycji.

5. W wyniku konkursu wybrane zostaną 3 projekty pamiątek, Stowarzyszenie będzie je wykorzystywać w celu promocji wsi Sętal

6. Uczestnik konkursu może przedstawić do konkursu maksymalnie 3 projekty.

7. Do projektu musi być dołączona informacja zawierająca:

a) imię i nazwisko autora

b) dane kontaktowe (telefon lub adres email)

c) krótki opis pamiątki

d) instrukcja lub wskazówki wykonania pamiątki

8. Wykonane projekty należy:

a) w wersji cyfrowej przesyłać na adres: zdjecia.setal@gmail.com

b)  w innej wersji przekazać bezpośrednio do Stowarzyszenia (kontakt pod tel: 668 926 800)

9. Uczestnik przekazując prace zgadza się z postanowieniami regulaminu i udziela Stowarzyszeniu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie przesłanych projektów i prawo do ewentualnej ich modernizacji w celu promocji wsi Sętal.

10. Termin nadsyłania – do 31 sierpnia 2021 r.

11. Wyboru zwycięskich projektów dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

12. Decyzje komisji są ostateczne.

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.setal.com.pl   i  FB Stowarzyszenia

14. Autorzy 3 projektów wybranych przez komisję konkursową otrzymają nagrody.

15. Wszystkie nadesłane prace będą opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.