PRELEKCJA

 

Obecne trendy w gospodarce odpadami oraz zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego

 

Niedziela 13 czerwca 2021 r.
w Sętalu w kościele o godz. 10.45
i w Nowych Włókach w kaplicy o godz.12.15

(bezpośrednio po mszach świętych)

 

Prelekcje poprowadzi pracownik naukowy
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w ramach projektu

ZIELONYM DO ZIEMI dotyczącego propagowania zachowań ekologicznych i treści encykliki „Laudato si”

 

 realizowanego przez Zespół Caritas przy Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu, Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala i Sołectwo Sętal

Zapraszamy do udziału

Proboszcz Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu

Koordynatorzy i Zespół Projektowy Parafialnego Zespołu Caritas