ZIELONYM DO ZIEMI

ZIELONYM DO ZIEMI

projekt ekologiczny realizowany przez Zespół Caritas przy Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu, Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala i Sołectwo Sętal

 

Działania na rzecz społeczności lokalnej  z udziałem mieszkańców wszystkich miejscowości należących do Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu

 

od 15 kwietnia 2021 r. do 15 września 2021 r.

wybudujemy, zakupimy albo przeprowadzimy:

* Konkurs fotograficzny o tematyce ekologicznej

* Kalendarz ekologiczny na 2022 rok

* Kompostownik wraz ze zniczodzielnią na cmentarzu parafialnym
w Sętalu

* Zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

* Prelekcje i konferencje na temat ekologii

* Projektor multimedialny wraz z ekranem

 

 

Na realizację działań przyznane zostało przez Caritas Polska dofinansowanie w kwocie 12.500,00 złotych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki ,Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”.

 

Informacje o wszystkich działaniach przekazywane będą na bieżąco na stronach internetowych Parafii i Stowarzyszenia oraz ich profilach Facebook.

 

Zapraszamy do aktywnego udziału

Proboszcz Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu

Koordynatorzy i Zespół Projektowy Parafialnego Zespołu Caritas