Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Która wieś w 2021 r. będzie promować gminę Dywity w Polsce i na świecie? Sętal. A dlaczego? Bo ma co pokazywać i zrobił ładny kalendarz

Sętalskie kalendarze nieprzerwanie już od 10 lat wydaje Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala. Fotografie do kalendarza na 2021 rok pierwszy raz miał wyłonić konkurs fotograficznym pt. „Sętal i okolice w fotografiach mieszkańców”. Tematem fotografii mogły być krajobrazy, zabytki, urokliwe, ciekawe miejsca w Sętalu lub najbliższej okolicy. Celem zaś – wybranie najładniejszych zdjęć do kalendarza na 2021 r

Udział w tym konkursie, który Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala przeprowadziło w listopadzie wzięli nie tylko mieszkańcy Sętala, ale i bardzo, bardzo rozległej okolicy. Liczba nadesłanych prac i liczba uczestników przekroczyła oczekiwania organizatorów. Ale to nic złego, bo komisja konkursowa miała w czym wybierać i wybór miała niełatwy. Na konkurs wpłynęły 84 prace 28 autorów. 13 z nich znalazło się w kalendarzu (12 na kartach poszczególnych miesięcy i 1 na okładce). Są to prace:

Macieja Soroko

Krzysztofa Kulasa

Sebastiana Ducha

Przemysława Banaszka

Aldony Olbryś

Zbigniewa Ducha

Tomasza Brzozowskiego

Renaty Kniefel

Anny Kuryłowicz

Marty Sośnickiej-Paszkowskiej

Piotra Wyszkowskiego

Doroty Gol

Michała Paszkowskiego

Autorzy prac, które zakwalifikowały się do kalendarza otrzymają ponadto w nagrodę bony zakupowe.

Nadesłane na konkurs zdjęcia znajdziesz w galerii.

kalendarz

Kalendarz w nakładzie 300 sztuk niebawem trafi do rąk mieszkańców i osób zainteresowanych.

Wydawnictwo już w fazie przygotowawczej wzbudziło zainteresowanie wójta gm. Dywity i dlatego wójt postanowił, że w 2021 r. gminę Dywity będzie promować Kalendarz sętalski. W tym celu zamówił dodatkowo 1000 egzemplarzy.

Wydanie kalendarza dofinansowała ze swego budżetu gmina Dywity w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

lek