Pielgrzymka do Nowych Włok

Stara tradycja w Nowych Włokach jednak nie zginęła. W niedzielę 17 lipca odbył się tam odpust Matki Boskiej z Góry Karmel, znany jako Matki Boskiej Szkaplerznej. Z tej okazji o godz. 11 spod sętalskiego kościoła wyruszyła do Nowych Włok piesza pielgrzymka.

Uczestniczyło w niej kilkanaście osób. Po niecałej godzinie marszu urozmaicanego śpiewem i modlitwami grupa dotarła do Nowych Włok. Tutaj pielgrzymi i mieszkańcy Nowych Włok oraz okolicy wzięli udział w odpustowej mszy św.

DSC02712 (Kopiowanie)

Po mszy Nowe Włoki zaprosiły wszystkich do świetlicy na poczęstunek. Nie był on wcale symboliczny. Kto trafił do świetlicy, ten już obiadu w domu nie potrzebował.

tekst i fot. lek

Spotkanie z badaczem kultury Prusów

Chcesz poznać najstarszą historię Sętala i najbliższej okolicy?


Zapraszamy
na spotkanie z pasjonatem, badaczem kultury Prusów.

Historyk – Robert Klimek opowie, jak przed wiekami wyglądało życie na terenie naszej parafii.

Zapraszamy 24 lipca (niedziela) na godzinę 11.00, bezpośrednio po mszy świętej
do kościoła parafialnego w Sętalu.
Po spotkaniu w kościele, przewidziany jest spacer po dawnych grodziskach.

 

 

Zapraszamy na festyn „Siedem cudów Sętala”

7 sierpnia 2016 r.

godz. 12.00  Msza św. odpustowa w kościele św. Mikołaja w Sętalu

godz. 13.00 – 18.00 Festyn na boisku wiejskim

  • występ zespołu muzycznego

  • przedstawienie „Sętalskie ZOO”

  • zabawy dla dzieci prowadzone przez animatorów z firmy „Odjazdowe Imprezy”

  •  konkursy

  •  loteria fantowa

  •  licytacja rękodzieła

  • degustacja potraw i napojów

 18.00 – 24.00 zabawa taneczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala

Uwaga, zbieramy fanty na loterię, z której dochód przeznaczymy na remont kościoła.  Można je przekazywać Danucie Kowalskiej pracującej w bibliotece.

Projekt dofinansowany w roku 2016 z budżetu Gminy Dywity w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                                 

Nowe władze stowarzyszenia

Nowym prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Sętala został wybrany Zbigniew Pszczółkowski. Zmienił się także skład zarządu.

W dniu 11 marca 2016 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Sętala. Zarząd Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2015 r. ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych przedsięwzięć. Były to m.in. festyn „W naszej parafii jak za dawnych lat”, Rajd z Janem Pawłem II i impreza „Mikołaj jest z Sętala”. Po zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia w 2015 r. odbyły się wybory nowych władz.

 

Zgodnie ze statutem naszej organizacji tę samą, funkcję można sprawować co najwyżej dwie kadencje pod rząd, czyli 6 lat, a tyle już minęło od powstania Stowarzyszenia. Nowym prezesem zarządu Stowarzyszenia został wybrany Zbigniew Pszczółkowski ( 2. z prawej). Funkcję wiceprezesa objęła Dorota Gol (1. z lewej). Pozostali członkowie zarządu to: Donata Nowak (skarbnik, 1, z prawej), Mariola Duch (sekretarz, w środku) i Leszek Kuryłowicz (2. z lewej).

Skład komisji rewizyjnej: Danuta Kryszałowicz (przewodnicząca, w środku), Justyna Nowicka (sekretarz, z lewej) i Anna Nowak ( z prawej).

Wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz niezrzeszonym, aktywnie współpracującym z nami mieszkańcom Sętala i innych okolicznych wsi serdecznie dziękuję. Nowemu zarządowi Stowarzyszenia życzę dużo ciekawych pomysłów oraz zadowolenia z działań na rzecz wspólnego dobra.

Danuta Kryszałowicz 

Pół doby dobrej zabawy

Pierwsi goście przyszli już o godz. 18. Ostatni wyszli po godz. 5 rano w niedzielę, chociaż oficjalnie zabawa miała trwać w sobotę 30 stycznia od godz. 19 do 3. Chyba nie było  źle, skoro ludziom nie spieszyło się do domów.

W zabawie wzięło udział 70 osób, głównie z Sętala, Nowych Włók, Kabikiejm Górnych i Barcikowa, a także Olsztyna i Olsztynka. Dlaczego akurat tyle? Bo tyle mamy w sali nowych krzeseł, które przy okazji przeszły chrzest bojowy. Oprócz krzeseł wyposażenie sali stanowiły oczywiście stoły (pożyczone od księdza proboszcza – dziękujemy) na których stało to, co uczestnicy zabawy z sobą przynieśli. Bawiliśmy się przy muzyce, którą dla nas do godz. 3 puszczał Jurek Rautenberg, czyli DJ Juras. Ponieważ przeważnie na parkiecie panował tłok, można sądzić, że trafiła w gusty. Co zatem ludzie robili do godz. 5 z hakiem? Śpiewali i śpiewali.

DSC02153 (Kopiowanie)Następnego dnia część uczestników odespawszy imprezę posprzątała salę. Była to pierwsza i niestety ostatnia wiejska zabawa w tym karnawale. Zorganizował ją sołtys we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Sętala.

Zobacz także galerię zdjęć

lek

Przybieżeli do świetlicy kolędnicy

Orszak trzech króli w Olsztynie, Orszak trzech króli w Dobrym Mieście, a co po środku, czyli w Sętalu? W Sętalu jak zwykle śpiewanie kolęd. W Sętalu wszystko, co jest związane ze Świętami Bożego Narodzenia, a szczególnie ze św. Mikołajem jest szczególnie fajrowane (pol. świętowane). To z tej racji, że sętalskiemu kościołowi patronuje sam św. Mikołaj.