Rajd z Janem Pawłem II ‚ 2021

Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala we współpracy z Parafią św. Mikołaja w Sętalu i Sołectwem Sętal organizuje 9 października 2021 r. (sobota) Rajd Papieski pod tradycyjną nazwą „Rajd z Janem Pawłem II”.

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, indywidualnie i grupowo do Sętala na godz. 12. Zachęcamy do pokonywania trasy pieszo lub rowerem- niech będzie aktywnie i zdrowo. W Sętalu spotkamy się w kościele św. Mikołaja z księdzem proboszczem na krótkiej modlitwie i wspomnieniu św. Jana Pawła II. Potem na posesji parafialnej będzie ognisko z kiełbaskami, ulubione przez wszystkich gofry, ciasto i ciepłe napoje. Będzie można wziąć udział w zabawach i konkursach.

Dzieci, młodzież i dorośli z Sętala mogą wziąć udział w rowerowej przejażdżce z Sętala do Rozgit i Dąbrówki Wielkiej (długość trasy ok. 8 km). Zapewniona opieka i słodka przekąska w drodze. Warto mieć ze sobą wodę do picia, odpowiedni strój,  sprawny rower, a dzieci pisemną zgodę rodziców, jeśli jadą bez nich. Start o godz. 10.00 sprzed kościoła w Sętalu. 

Do zobaczeniarajd

Konkurs na pamiatkę z Sętala

Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala ogłasza konkurs na projekt pamiątki z Sętala.

Regulamin konkursu na projekt pamiątki z Sętala

1. Konkurs jest realizowany w ramach projektu SĘTAL – WIRTUALNE WYPRAWY PO SKARBY PRZESZŁOŚCI.

2. Organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala z siedzibą w Sętalu, zwane dalej Stowarzyszeniem.

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

4. Pamiątka z Sętala może być w dowolnej formie, prosta w wykonaniu i nawiązywać do specyfiki miejscowości, jej historii i tradycji.

5. W wyniku konkursu wybrane zostaną 3 projekty pamiątek, Stowarzyszenie będzie je wykorzystywać w celu promocji wsi Sętal

6. Uczestnik konkursu może przedstawić do konkursu maksymalnie 3 projekty.

7. Do projektu musi być dołączona informacja zawierająca:

a) imię i nazwisko autora

b) dane kontaktowe (telefon lub adres email)

c) krótki opis pamiątki

d) instrukcja lub wskazówki wykonania pamiątki

8. Wykonane projekty należy:

a) w wersji cyfrowej przesyłać na adres: zdjecia.setal@gmail.com

b)  w innej wersji przekazać bezpośrednio do Stowarzyszenia (kontakt pod tel: 668 926 800)

9. Uczestnik przekazując prace zgadza się z postanowieniami regulaminu i udziela Stowarzyszeniu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie przesłanych projektów i prawo do ewentualnej ich modernizacji w celu promocji wsi Sętal.

10. Termin nadsyłania – do 31 sierpnia 2021 r.

11. Wyboru zwycięskich projektów dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

12. Decyzje komisji są ostateczne.

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.setal.com.pl   i  FB Stowarzyszenia

14. Autorzy 3 projektów wybranych przez komisję konkursową otrzymają nagrody.

15. Wszystkie nadesłane prace będą opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

PRELEKCJA

 

Obecne trendy w gospodarce odpadami oraz zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego

 

Niedziela 13 czerwca 2021 r.
w Sętalu w kościele o godz. 10.45
i w Nowych Włókach w kaplicy o godz.12.15

(bezpośrednio po mszach świętych)

 

Prelekcje poprowadzi pracownik naukowy
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w ramach projektu

ZIELONYM DO ZIEMI dotyczącego propagowania zachowań ekologicznych i treści encykliki „Laudato si”

 

 realizowanego przez Zespół Caritas przy Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu, Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala i Sołectwo Sętal

Zapraszamy do udziału

Proboszcz Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu

Koordynatorzy i Zespół Projektowy Parafialnego Zespołu Caritas

 

     

 

Konkurs Fotograficzny NATURA, PRZYRODA, EKOLOGIA

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w naszym konkursie fotograficznym

konkurs foto

NATURA, PRZYRODA, EKOLOGIA

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala z siedzibą w Sętalu, zwane dalej Stowarzyszeniem, we współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas w Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

3. Tematem fotografii ma być natura, przyroda, ekologia w Sętalu i najbliższej okolicy.

4. W wyniku konkursu wybranych zostanie 13 fotografii, które zostaną opublikowane w kalendarzu na 2022 rok wydanym przez Stowarzyszenie w ramach projektu Zielonym do ziemi realizowanym przez Parafialny Zespół Caritas w Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu.

5. Uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

6. Do zdjęć musi być dołączona informacja zawierająca:

a) imię i nazwisko autora

b) dane kontaktowe (telefon lub adres email)

c) krótki opis fotografii (np. nazwa fotografowanego obiektu, miejsca, lokalizacja krajobrazu, itp.)

7. Fotografie w wersji cyfrowej należy przesyłać na adres: zdjecia.setal@gmail.com

8. Zdjęcia konkursowe powinny mieć rozmiar co najmniej 1MB (mniejsze formaty nie będą brane pod uwagę)

9. Uczestnik nadsyłając prace zgadza się z postanowieniami regulaminu i udziela Stowarzyszeniu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie przesłanych fotografii na okres 5 lat na polach eksploatacji takich jak: druk kalendarza, promocja konkursu, organizatora i wsi Sętal na wszelkich nośnikach
i we wszystkich mediach.

10. Termin nadsyłania prac – do 4 czerwca 2021 r.

11. Wyboru fotografii, które zostaną zamieszczone w kalendarzu, o którym wyżej mowa, dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

12. Decyzje komisji są ostateczne.

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane:

a)  na stronie internetowej Stowarzyszenia www. setal.com.pl i FB Stowarzyszenia,

b) na stronie internetowej Parafii św. Mikołaja w Sętalu www.parafiasetal.mozello.pl i FB Parafii.

14. Autorzy 13 zdjęć wybranych przez komisję konkursową do publikacji w kalendarzu otrzymają nagrody.

15. Wszystkie nadesłane prace będą opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.

ZIELONYM DO ZIEMI

ZIELONYM DO ZIEMI

projekt ekologiczny realizowany przez Zespół Caritas przy Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu, Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala i Sołectwo Sętal

 

Działania na rzecz społeczności lokalnej  z udziałem mieszkańców wszystkich miejscowości należących do Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu

 

od 15 kwietnia 2021 r. do 15 września 2021 r.

wybudujemy, zakupimy albo przeprowadzimy:

* Konkurs fotograficzny o tematyce ekologicznej

* Kalendarz ekologiczny na 2022 rok

* Kompostownik wraz ze zniczodzielnią na cmentarzu parafialnym
w Sętalu

* Zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

* Prelekcje i konferencje na temat ekologii

* Projektor multimedialny wraz z ekranem

 

 

Na realizację działań przyznane zostało przez Caritas Polska dofinansowanie w kwocie 12.500,00 złotych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki ,Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”.

 

Informacje o wszystkich działaniach przekazywane będą na bieżąco na stronach internetowych Parafii i Stowarzyszenia oraz ich profilach Facebook.

 

Zapraszamy do aktywnego udziału

Proboszcz Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu

Koordynatorzy i Zespół Projektowy Parafialnego Zespołu Caritas

 

     

 

 

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Która wieś w 2021 r. będzie promować gminę Dywity w Polsce i na świecie? Sętal. A dlaczego? Bo ma co pokazywać i zrobił ładny kalendarz

Sętalskie kalendarze nieprzerwanie już od 10 lat wydaje Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala. Fotografie do kalendarza na 2021 rok pierwszy raz miał wyłonić konkurs fotograficznym pt. „Sętal i okolice w fotografiach mieszkańców”. Tematem fotografii mogły być krajobrazy, zabytki, urokliwe, ciekawe miejsca w Sętalu lub najbliższej okolicy. Celem zaś – wybranie najładniejszych zdjęć do kalendarza na 2021 r

Udział w tym konkursie, który Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala przeprowadziło w listopadzie wzięli nie tylko mieszkańcy Sętala, ale i bardzo, bardzo rozległej okolicy. Liczba nadesłanych prac i liczba uczestników przekroczyła oczekiwania organizatorów. Ale to nic złego, bo komisja konkursowa miała w czym wybierać i wybór miała niełatwy. Na konkurs wpłynęły 84 prace 28 autorów. 13 z nich znalazło się w kalendarzu (12 na kartach poszczególnych miesięcy i 1 na okładce). Są to prace:

Macieja Soroko

Krzysztofa Kulasa

Sebastiana Ducha

Przemysława Banaszka

Aldony Olbryś

Zbigniewa Ducha

Tomasza Brzozowskiego

Renaty Kniefel

Anny Kuryłowicz

Marty Sośnickiej-Paszkowskiej

Piotra Wyszkowskiego

Doroty Gol

Michała Paszkowskiego

Autorzy prac, które zakwalifikowały się do kalendarza otrzymają ponadto w nagrodę bony zakupowe.

Nadesłane na konkurs zdjęcia znajdziesz w galerii.

kalendarz

Kalendarz w nakładzie 300 sztuk niebawem trafi do rąk mieszkańców i osób zainteresowanych.

Wydawnictwo już w fazie przygotowawczej wzbudziło zainteresowanie wójta gm. Dywity i dlatego wójt postanowił, że w 2021 r. gminę Dywity będzie promować Kalendarz sętalski. W tym celu zamówił dodatkowo 1000 egzemplarzy.

Wydanie kalendarza dofinansowała ze swego budżetu gmina Dywity w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

lek

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Szczegóły na plakacie poniżej i w regulaminie.

konkurs sętal

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Sętal i okolice w fotografiach mieszkańców

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala z siedzibą w Sętalu, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

3. Tematem fotografii mogą być krajobrazy, zabytki, urokliwe, ciekawe miejsca w Sętalu lub najbliższej okolicy wsi.

4. W wyniku konkursu wybranych zostanie 12 fotografii, które zostaną opublikowane w kalendarzu na 2021 rok wydanym przez Stowarzyszenie.

5. Uczestnik konkursu może przedstawić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

6. Do zdjęć musi być dołączona informacja zawierająca:

a) imię i nazwisko autora

b) dane kontaktowe (telefon lub adres email)

c) krótki opis fotografii (np. nazwa fotografowanego obiektu, lokalizacja krajobrazu, itp.)

7. Fotografie w wersji cyfrowej należy przesyłać na adres: zdjecia.setal@gmail.com

8. Zdjęcia konkursowe powinny mieć rozmiar co najmniej 1MB (mniejsze formaty nie będą brane pod uwagę)

9. Uczestnik nadsyłając prace zgadza się z postanowieniami regulaminu i udziela Stowarzyszeniu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie przesłanych fotografii na okres 5 lat na polach eksploatacji takich jak: druk kalendarza, promocja konkursu, organizatora i wsi Sętal na wszelkich nośnikach i we wszystkich mediach.

10. Termin nadsyłania – do 28 listopada 2020 r.

11. Wyboru fotografii, które zostaną zamieszczone w kalendarzu, o którym wyżej mowa, dokona 5-osobowa komisja konkursowa powołana przez organizatora.

12. Decyzje komisji są ostateczne.

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia:

www. setal.com.pl   i  FB Stowarzyszenia

14. Autorzy 12 zdjęć wybranych przez komisję konkursową do publikacji w kalendarzu otrzymają nagrody.

15. Wszystkie nadesłane prace będą opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

Śpiewanie kolęd po sętalsku

Mędrcy świata monarchowie czy wy o tym wiecie,

że w Sętalu na Trzech Króli śpiewa wieś, bo przecie

ona nie ma ma na You Tubie swego menedżera,

a pośpiewać ludzie lubią, bo to ich otwiera.DSC07959

Śpiewanie to mocna strona Sętala. Nikt z Sętala jeszcze nie startował w programie „Mam talent” lub podobnym, ale sętalacy wokalnie sprawdzają się na każdej imprezie i wychodzi im to coraz lepiej. Na chwałę Panu i ku uciesze własnej sętalacy śpiewali wspólnie kolędy 6 stycznia. To już utrwalona tradycja, że w Trzech Króli ludzie zbierają się, aby wspólnie śpiewać kolędy. W tym roku w świetlicy w starej szkole zebrało się 30 osób. Śpiewali wszystkie popularne kolędy polskie, a że to było w Sętalu to także „Cichą noc” po niemiecku. Więcej zdjęć w galerii.

DSC07967

Mikołaj jest z Sętala 2019

Tegoroczny odpust z okazji święta patrona sętalskiej parafii, czyli św. Mikołaja był wyjątkowo wcześnie – 1 grudnia. Jeśli parafia ma takiego patrona – to musiał on pojawić się i pojawił – na mikołajkowym festynie w ogrodzie przy plebani.

Kiedy tylko swoim dzwonkiem oznajmił, że nadchodzi, dzieci jak spod ziemi pojawiło się mnóstwo. Każde dziecko mogło z mikołajowego worka wyciągnąć dla siebie jakiś upominek i słodycz. Emocji przy tym było sporo.

DSC_6673 (Kopiowanie)

Przyjście tak ważnego gościa, oznajmiające czas prezentów, nie może się w Sętalu odbyć zwyczajnie. W ogrodzie zapłonęło więc ognisko, przy którym można było się ogrzać albo upiec sobie kiełbasę na patyku. DSC_6678 (Kopiowanie)

Dla pokrzepienia, w ten dość chłodny dzień, był bigos, fasolka po bretońsku i zupa z soczewicy a oprócz tego wiele przepysznych ciast upieczonych przez sętalskie gospodynie. Dzieci, jak zwykle, wielkie zapotrzebowanie miały na herbatę z sokiem malinowym.

DSC_6622 (Kopiowanie)

Kiedy emocje związane z prezentami już opadły i każdy posilił się i wzmocnił, wtedy wszyscy zgodnym chórem odśpiewali pieśń ku czci św. Mikołaja.

DSC_6689 (Kopiowanie)

Mikołajkowy festyn przygotowało Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala we współpracy z biblioteką i sołtysem oraz przy pomocy Janusza Fiuka, właściciela firmy budowlanej. Następna impreza – 6 stycznia – śpiewanie kolęd.

DSC_6684 (Kopiowanie)

Święto Nieodległości – na śpiewająco

Nie jedna panienka i nie jedna wdowa, ale także mężatki, dzieci oraz panowie stanu różnego polecieli za ułanami 11 listopada w Sętalu. Polecieli, ale tylko w piosence podczas dorocznego śpiewania pieśni patriotycznych.

DSC07482 (Kopiowanie)

W Sętalu i w okolicach ludzi, którzy lubią śpiewać nie brakuje, więc wykorzystują każdą okazję ku temu, aby to wspólnie czynić. 11 listopada w sętalskiej świetlicy zebrało się ponad 20 osób, aby wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne. Przygotowany na tę okazję przez księdza proboszcza śpiewnik zawierał ok. 30 najpopularniejszych pieśni, w tym tak znaną jak „Przybyli ułani pod okienko”. Wspólne śpiewanie trwało 2 godziny. Upłynęło szybko i w wesołej atmosferze. W czasie spotkania można było posilić się ciastami upieczonymi przez sętalskie gospodyni i pokrzepić gorącymi napojami. Spotkanie zaczęło się jednak poważnie i uroczyście od wciągnięcia na maszt polskiej flagi na skwerze w centrum wsi i odśpiewania hymnu państwowego.

DSC07486 (Kopiowanie)

Organizatorem śpiewania było Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala we współpracy z sętalską filią Gminnej Biblioteki Publicznej.

Następne wspólne śpiewanie – kolęd – 6 stycznia 2020 r..

lek