Konkurs Fotograficzny NATURA, PRZYRODA, EKOLOGIA

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w naszym konkursie fotograficznym

konkurs foto

NATURA, PRZYRODA, EKOLOGIA

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala z siedzibą w Sętalu, zwane dalej Stowarzyszeniem, we współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas w Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

3. Tematem fotografii ma być natura, przyroda, ekologia w Sętalu i najbliższej okolicy.

4. W wyniku konkursu wybranych zostanie 13 fotografii, które zostaną opublikowane w kalendarzu na 2022 rok wydanym przez Stowarzyszenie w ramach projektu Zielonym do ziemi realizowanym przez Parafialny Zespół Caritas w Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu.

5. Uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

6. Do zdjęć musi być dołączona informacja zawierająca:

a) imię i nazwisko autora

b) dane kontaktowe (telefon lub adres email)

c) krótki opis fotografii (np. nazwa fotografowanego obiektu, miejsca, lokalizacja krajobrazu, itp.)

7. Fotografie w wersji cyfrowej należy przesyłać na adres: zdjecia.setal@gmail.com

8. Zdjęcia konkursowe powinny mieć rozmiar co najmniej 1MB (mniejsze formaty nie będą brane pod uwagę)

9. Uczestnik nadsyłając prace zgadza się z postanowieniami regulaminu i udziela Stowarzyszeniu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie przesłanych fotografii na okres 5 lat na polach eksploatacji takich jak: druk kalendarza, promocja konkursu, organizatora i wsi Sętal na wszelkich nośnikach
i we wszystkich mediach.

10. Termin nadsyłania prac – do 4 czerwca 2021 r.

11. Wyboru fotografii, które zostaną zamieszczone w kalendarzu, o którym wyżej mowa, dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

12. Decyzje komisji są ostateczne.

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane:

a)  na stronie internetowej Stowarzyszenia www. setal.com.pl i FB Stowarzyszenia,

b) na stronie internetowej Parafii św. Mikołaja w Sętalu www.parafiasetal.mozello.pl i FB Parafii.

14. Autorzy 13 zdjęć wybranych przez komisję konkursową do publikacji w kalendarzu otrzymają nagrody.

15. Wszystkie nadesłane prace będą opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.

ZIELONYM DO ZIEMI

ZIELONYM DO ZIEMI

projekt ekologiczny realizowany przez Zespół Caritas przy Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu, Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala i Sołectwo Sętal

 

Działania na rzecz społeczności lokalnej  z udziałem mieszkańców wszystkich miejscowości należących do Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu

 

od 15 kwietnia 2021 r. do 15 września 2021 r.

wybudujemy, zakupimy albo przeprowadzimy:

* Konkurs fotograficzny o tematyce ekologicznej

* Kalendarz ekologiczny na 2022 rok

* Kompostownik wraz ze zniczodzielnią na cmentarzu parafialnym
w Sętalu

* Zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

* Prelekcje i konferencje na temat ekologii

* Projektor multimedialny wraz z ekranem

 

 

Na realizację działań przyznane zostało przez Caritas Polska dofinansowanie w kwocie 12.500,00 złotych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki ,Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”.

 

Informacje o wszystkich działaniach przekazywane będą na bieżąco na stronach internetowych Parafii i Stowarzyszenia oraz ich profilach Facebook.

 

Zapraszamy do aktywnego udziału

Proboszcz Parafii Świętego Mikołaja w Sętalu

Koordynatorzy i Zespół Projektowy Parafialnego Zespołu Caritas

 

     

 

 

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Która wieś w 2021 r. będzie promować gminę Dywity w Polsce i na świecie? Sętal. A dlaczego? Bo ma co pokazywać i zrobił ładny kalendarz

Sętalskie kalendarze nieprzerwanie już od 10 lat wydaje Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala. Fotografie do kalendarza na 2021 rok pierwszy raz miał wyłonić konkurs fotograficznym pt. „Sętal i okolice w fotografiach mieszkańców”. Tematem fotografii mogły być krajobrazy, zabytki, urokliwe, ciekawe miejsca w Sętalu lub najbliższej okolicy. Celem zaś – wybranie najładniejszych zdjęć do kalendarza na 2021 r

Udział w tym konkursie, który Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala przeprowadziło w listopadzie wzięli nie tylko mieszkańcy Sętala, ale i bardzo, bardzo rozległej okolicy. Liczba nadesłanych prac i liczba uczestników przekroczyła oczekiwania organizatorów. Ale to nic złego, bo komisja konkursowa miała w czym wybierać i wybór miała niełatwy. Na konkurs wpłynęły 84 prace 28 autorów. 13 z nich znalazło się w kalendarzu (12 na kartach poszczególnych miesięcy i 1 na okładce). Są to prace:

Macieja Soroko

Krzysztofa Kulasa

Sebastiana Ducha

Przemysława Banaszka

Aldony Olbryś

Zbigniewa Ducha

Tomasza Brzozowskiego

Renaty Kniefel

Anny Kuryłowicz

Marty Sośnickiej-Paszkowskiej

Piotra Wyszkowskiego

Doroty Gol

Michała Paszkowskiego

Autorzy prac, które zakwalifikowały się do kalendarza otrzymają ponadto w nagrodę bony zakupowe.

Nadesłane na konkurs zdjęcia znajdziesz w galerii.

kalendarz

Kalendarz w nakładzie 300 sztuk niebawem trafi do rąk mieszkańców i osób zainteresowanych.

Wydawnictwo już w fazie przygotowawczej wzbudziło zainteresowanie wójta gm. Dywity i dlatego wójt postanowił, że w 2021 r. gminę Dywity będzie promować Kalendarz sętalski. W tym celu zamówił dodatkowo 1000 egzemplarzy.

Wydanie kalendarza dofinansowała ze swego budżetu gmina Dywity w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

lek

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Szczegóły na plakacie poniżej i w regulaminie.

konkurs sętal

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Sętal i okolice w fotografiach mieszkańców

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala z siedzibą w Sętalu, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

3. Tematem fotografii mogą być krajobrazy, zabytki, urokliwe, ciekawe miejsca w Sętalu lub najbliższej okolicy wsi.

4. W wyniku konkursu wybranych zostanie 12 fotografii, które zostaną opublikowane w kalendarzu na 2021 rok wydanym przez Stowarzyszenie.

5. Uczestnik konkursu może przedstawić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

6. Do zdjęć musi być dołączona informacja zawierająca:

a) imię i nazwisko autora

b) dane kontaktowe (telefon lub adres email)

c) krótki opis fotografii (np. nazwa fotografowanego obiektu, lokalizacja krajobrazu, itp.)

7. Fotografie w wersji cyfrowej należy przesyłać na adres: zdjecia.setal@gmail.com

8. Zdjęcia konkursowe powinny mieć rozmiar co najmniej 1MB (mniejsze formaty nie będą brane pod uwagę)

9. Uczestnik nadsyłając prace zgadza się z postanowieniami regulaminu i udziela Stowarzyszeniu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie przesłanych fotografii na okres 5 lat na polach eksploatacji takich jak: druk kalendarza, promocja konkursu, organizatora i wsi Sętal na wszelkich nośnikach i we wszystkich mediach.

10. Termin nadsyłania – do 28 listopada 2020 r.

11. Wyboru fotografii, które zostaną zamieszczone w kalendarzu, o którym wyżej mowa, dokona 5-osobowa komisja konkursowa powołana przez organizatora.

12. Decyzje komisji są ostateczne.

13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia:

www. setal.com.pl   i  FB Stowarzyszenia

14. Autorzy 12 zdjęć wybranych przez komisję konkursową do publikacji w kalendarzu otrzymają nagrody.

15. Wszystkie nadesłane prace będą opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

Śpiewanie kolęd po sętalsku

Mędrcy świata monarchowie czy wy o tym wiecie,

że w Sętalu na Trzech Króli śpiewa wieś, bo przecie

ona nie ma ma na You Tubie swego menedżera,

a pośpiewać ludzie lubią, bo to ich otwiera.DSC07959

Śpiewanie to mocna strona Sętala. Nikt z Sętala jeszcze nie startował w programie „Mam talent” lub podobnym, ale sętalacy wokalnie sprawdzają się na każdej imprezie i wychodzi im to coraz lepiej. Na chwałę Panu i ku uciesze własnej sętalacy śpiewali wspólnie kolędy 6 stycznia. To już utrwalona tradycja, że w Trzech Króli ludzie zbierają się, aby wspólnie śpiewać kolędy. W tym roku w świetlicy w starej szkole zebrało się 30 osób. Śpiewali wszystkie popularne kolędy polskie, a że to było w Sętalu to także „Cichą noc” po niemiecku. Więcej zdjęć w galerii.

DSC07967

Mikołaj jest z Sętala 2019

Tegoroczny odpust z okazji święta patrona sętalskiej parafii, czyli św. Mikołaja był wyjątkowo wcześnie – 1 grudnia. Jeśli parafia ma takiego patrona – to musiał on pojawić się i pojawił – na mikołajkowym festynie w ogrodzie przy plebani.

Kiedy tylko swoim dzwonkiem oznajmił, że nadchodzi, dzieci jak spod ziemi pojawiło się mnóstwo. Każde dziecko mogło z mikołajowego worka wyciągnąć dla siebie jakiś upominek i słodycz. Emocji przy tym było sporo.

DSC_6673 (Kopiowanie)

Przyjście tak ważnego gościa, oznajmiające czas prezentów, nie może się w Sętalu odbyć zwyczajnie. W ogrodzie zapłonęło więc ognisko, przy którym można było się ogrzać albo upiec sobie kiełbasę na patyku. DSC_6678 (Kopiowanie)

Dla pokrzepienia, w ten dość chłodny dzień, był bigos, fasolka po bretońsku i zupa z soczewicy a oprócz tego wiele przepysznych ciast upieczonych przez sętalskie gospodynie. Dzieci, jak zwykle, wielkie zapotrzebowanie miały na herbatę z sokiem malinowym.

DSC_6622 (Kopiowanie)

Kiedy emocje związane z prezentami już opadły i każdy posilił się i wzmocnił, wtedy wszyscy zgodnym chórem odśpiewali pieśń ku czci św. Mikołaja.

DSC_6689 (Kopiowanie)

Mikołajkowy festyn przygotowało Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala we współpracy z biblioteką i sołtysem oraz przy pomocy Janusza Fiuka, właściciela firmy budowlanej. Następna impreza – 6 stycznia – śpiewanie kolęd.

DSC_6684 (Kopiowanie)

Święto Nieodległości – na śpiewająco

Nie jedna panienka i nie jedna wdowa, ale także mężatki, dzieci oraz panowie stanu różnego polecieli za ułanami 11 listopada w Sętalu. Polecieli, ale tylko w piosence podczas dorocznego śpiewania pieśni patriotycznych.

DSC07482 (Kopiowanie)

W Sętalu i w okolicach ludzi, którzy lubią śpiewać nie brakuje, więc wykorzystują każdą okazję ku temu, aby to wspólnie czynić. 11 listopada w sętalskiej świetlicy zebrało się ponad 20 osób, aby wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne. Przygotowany na tę okazję przez księdza proboszcza śpiewnik zawierał ok. 30 najpopularniejszych pieśni, w tym tak znaną jak „Przybyli ułani pod okienko”. Wspólne śpiewanie trwało 2 godziny. Upłynęło szybko i w wesołej atmosferze. W czasie spotkania można było posilić się ciastami upieczonymi przez sętalskie gospodyni i pokrzepić gorącymi napojami. Spotkanie zaczęło się jednak poważnie i uroczyście od wciągnięcia na maszt polskiej flagi na skwerze w centrum wsi i odśpiewania hymnu państwowego.

DSC07486 (Kopiowanie)

Organizatorem śpiewania było Stowarzyszenie Przyjaciół Sętala we współpracy z sętalską filią Gminnej Biblioteki Publicznej.

Następne wspólne śpiewanie – kolęd – 6 stycznia 2020 r..

lek

Śpiewamy pieśni patriotyczne

To już nasza nowa sętalska tradycja. 11 listopada zbieramy się, aby sobie pośpiewać. Czemu? Bo lubimy, ale tego dnia – patriotycznie. Patriotycznie, ale nie politycznie, gdyż jesteśmy za Polską kolorową, otwartą, różnorodną i przyjazną, taką , jak nasza Słodka Dolina. Zabierzcie ze sobą dzieci i wnuki, bo patriotycznie to nie  znaczy smutno i z nadęciem. Szczegóły na plakacie poniżej.                                                                                                        lek

Plakat wersja jpg

Różowy autbus

Nie wszyscy sętalacy i przyjaciele Sętala mogli być na sętalskim festynie i obejrzeć przedstawienie, które dała sętalska trupa teatralna. Na prośbę  nieobecnych, a zainteresowanych publikujemy zatem poniżej jego tekst.

przedsta

Sołtys

Minął już rok od tamtej pory

jakeśmy szykowali się na wybory.

I co?

Mieszkanka 1

Ciągle nie mamy kanalizy

lub choćby tylko analizy

kiedy się do nie podłączymy.

Męczymy się, oj się męczymy.

Sołtys

Ale to nie wszystko przecie,

co nas ogranicza w świecie.

Mieszkanka 1

Nie dał nam powiat, nie dała gmina

busa do samego Olsztyna.

Dalej jesteśmy wykluczeni.

Czy to się wreszcie kiedyś zmieni?

ania2

Sołtys

Tak, bo jak wiecie od prezesa

dostaniemy kasę na Mercedesa.

Nauczycielka

Nie na Mercedesa tylko pekaesa.

i nie od prezesa tylko premiera.

Sołtys

Dla mnie to oni jedna cholera.

Grunt, że będzie kasa na busa.

A polityka – to mnie nie rusza.

No więc słuchajcie ludzie moi,

ale niech wyjdzie, kto się boi,

jaki plan wymyśliłem z radnym.

Niech on to powie językiem ładnym.

Radny

Proszę państwa, proszę państwa.

Nastaje koniec naszego poddaństwa.

Możemy w sposób łatwy i prosty

zbudować komunikacyjne mosty.

Zamiast czekać na miłosierdzie gminy

zróbmy to sami. No, co to za miny?

zbyszek

Ludzie

Ale co, ale jak? Mów normalnie

Radny

Z sołtysem doszedłem do wniosku takiego:

uruchamiamy busa wioskowego.

Blondynka

Chyba wiejskiego, panie radny,

a czy on będzie, aby ładny?

Bo ja bym chciała różowego.

Nie wsiądę do żadnego innego.

aneta

Radny

Prezes obiecał nam dofinansowanie

na wznowienie pekaesów, panowie i panie.

Kupimy pojazd i otworzymy linię

do Olsztyna. Co wy na to? Jakie opinie?

Kierowca

No dobrze moi drodzy panowie

a jaki wóz macie w głowie?

Nawet najtańszy na trasie do Olsztyna

choćby z dopłatą – się nie utrzyma.

Każdy ma przecież jakiś pojazd

i chętniej wybiera własny dojazd.

Mieszkaniec 1

Wiem, że jeden gość za Cerkiewnikiem

ma odpowiednią dla nas brykę.

To Jelcz, rocznik sześćdziesiąt osiem

dobrze się trzyma na każdej szosie.

Silnik pali od pierwszego strzału,

blachy naprawi się pomału.

Mieszkaniec 2 (z entuzjazmem)

Wstawimy wi-fi, klimę, wideo, minibarek,

toaletę i do komórek kilka ładowarek.

Mieszkaniec 3

I rezerwację miejsca przez smartfona

bym chciał ja i moja żona.

Mieszkanka 1

I apkę do śledzenia busa w trasie,

i przystanek na żądanie przyda się

Radny

Zrobimy komfort jak w Mercedesie,

a Facebook info w świat poniesie,

że Sętal ma własnego super busa.

Lepszego od tych skorup od Kobusa.

Ludzie zechcą korzystać z niego.

Taki jest plan sołtysa i radnego.

Nauczycielka

OK, ale skąd weźmiemy kasę na niego?

Sołtys

No skąd. Z funduszu sołeckiego.

Kierowca

Z Sętala, Nowych Włók, Rozgit i Dąbrówki,

Zrobimy linię do olsztyńskiej starówki.

Przez Tuławki, Słupy i Spręcowo

tak zakończymy sytuację niezdrową.

A jak interes się nam rozwinie

to zrobimy międzynarodową linię

do Bielefeld, Padeborn i Gitersloch,

gdzie sętalaków jest tylu, że och.

cisza

Mieszkanka 2

Sołtysie toż to całe przedsięwzięcie,

które wielu ludziom da zajęcie.

Jak to wszystko dobrze poukładać?

Sołtys

No właśnie, o tym będziemy gadać.

Kierowca

Ja tam mogę siąść za kierownicą,

jeździłem w Polsce i za granicą.

Robiłem dla siebie i na państwowym

na ciężarowym i osobowym.

Na pekaesach, traktorach i na tirach

dla kołchozu, bauera i Ubera.

W Sętalu nie ma lepszego szofera.

Mieszkaniec 2

Tak, tak, niech Gregor będzie naszym szoferem,

a Jurek z Dąbrówki – jego dublerem.

On startuje w rajdach samochodowych.

Takich dwóch – to każdy kłopot z głowy.

marzena

Blondynka

Ale czemu z Dąbrówki? U nas nie ma nikogo?

Sołtys

Są. Na przykład Alfred, ale chce za drogo.

A Jurek jest z naszej parafii i okręgu wyborczego.

I nie znajdziesz od niego nikogo lepszego.

Nauczycielka

No dobrze to kierowcę i zmiennika już mamy,

ale czy mechanika we wsi posiadamy?

No bo nawet Jelcz, jak każdy używany sprzęt,

musi się zepsuć. Kto bez dodatkowych zachęt

nam go naprawi w try mi ga?

Kierowca

To prosta sprawa, przecież Mateusz ma

warsztat klasy środkowo europejskiej.

On nie naprawi komunikacji wiejskiej….

Mieszkanka 3

Fakt. Młody jest ale się zna

auta naprawia w try mi ga.

Sołtys

Teraz moi drodzy sentalacy

następny etap naszej pracy.

Pytam się zatem: który lub która

chce robić u nas za konduktura.

Bo to naprawdę poważne stanowisko,

nie może nas wystawić na pośmiewisko.

Sprzedaż biletów i ich rozliczanie

uczciwa musi być, panowie panie.

Tu nie ma miejsca na znajomości

lewizny, ulgi dla jakichś gości.

Tu musi pracować człowiek zaufany.

Mamy takiego? Kogo przedstawiamy?

Mieszkanka 2

Sklepowa, tylko sklepowa.

To kobieta wprost wzorcowa.

Nieprzekupna, twarda, sprawiedliwa

i w rachunków bardzo pamiętliwa.

Jej nikt nie wciśnie kitu żadnego.

i nie musi dorabiać za męża swojego.

basia

Sołtys

No to już mamy kierowców i konduktora

ale nam trzeba jeszcze dyspozytora.

Który nam poukłada kursy i rozkłady.

Bez dyspozytora nasz biznes nie da rady.

Mieszkanka 3

Ja proponuje na tę fuchę naszą nauczycielkę.

Jako dyspozytor doświadczanie ma niewielkie

ale zawsze ogarnia plany lekcji w szkole.

Nauczycielka

Ale czy ja na dwa etaty wydolę?

Mieszkanka 3

Jakie dwa? Zostaw szkolę, odejdź bez walki

tu biznes się kroi, a tam we wrześniu – strajki.

W razie trudności pytaj w gminie

tam taki jeden z tego słynie,

że wszystkie rozkłady sam układa.

Gdzie indziej robi to ludzi gromada.

Nauczycielka

No tak tylko, że z dziećmi kontakt stracę

Za to właśnie kocham moją pracę.

Ale się zgadzam moi państwo,

ku chwale Sętala na takie poddaństwo.

Sołtys

Czy wszystko żeśmy już obgadali?

Kierowca

No nie. A gdzie będziemy tankowali?

Wszyscy

W nowej sali

Kierowca

Mówię poważnie, każdy spedytor

wybiera zawsze jeden dystrybutor.

To rozwiązanie tanie, bezpieczne i wygodne.

Czy są jakieś propozycje godne?

Mieszkaniec 1

Generalnie z tym nie powinno być problemu.

Pytanie tylko: czy chcemy po ekologicznemu

jeździć, czy to dla nas bez znaczenia?

Blondynka

Czy mogę mieć coś do powiedzenia?

Ekologicznie, bo to będzie zdrowo i ślicznie.

Mieszkaniec 1

Skoro tak – to zamiast na benzynę

niech nasz Jelcz chodzi na etanolinę.

Mamy we wsi kilku zdolnych chemików

co nam ją zrobią z miejscowych odczynników.

Będzie i tanio, i ekologicznie

Blondynka

No właśnie: zdrowo i ślicznie.

Sołtys

No to już wszystko chyba obgadane.

Sprzątaczka

A ja się nie zgadzam z panem

A kto nam busa sprzątać będzie?

Bo przecież ludzie tylko śmiecą wszędzie

i wszędzie wlezą w brudnych buciorach

szczególnie, gdy pada lub zimowa pora.

danka

Sołtys

A to problem ważny, rzeczywiście.

Może o kimś dobrym słyszeliście?

Mieszkaniec 2

Niech gmina da robotnika interwencyjnego.

Po co mamy płacić za jeszcze jednego?

A może weźmy naszego kościelnego.

Ma doświadczenie, bo całymi latami

sprząta przecież między ławkami.

Sprzątaczka

Ja tam mogę się wziąć za to.

Sprzątam nie tylko mokrą szmatą.

Mam przecież firmę sprzątającą,

więc w temacie jestem na bieżąco.

Moja brygada sprząta domy,

W Sętalu zarobek będzie znikomy,

ale tego busa się podejmie.

To obiecuję wam uprzejmie.

A w gratisie

dla dzieci będą pluszowe misie.

Blondynka

No, ale ty jesteś z Nowych Włók!

sprzątaczka

Jak z Nowych Włok – to niby wróg?

Blondynka

No nie, jedna parafia i obwód szkolny.

a transport musi być wydolny.

Kierowca

A gdzie go będziemy garażować, ludzie?

To kawal auta, nie może stać w byle budzie.

mieszkaniec 3

Spółdzielnia Kieźliny ma duży garaż

Tam Jelcza wstawimy choćby zaraz.

Mają tam także psa groźnego.

On przypilnuje Jelcza naszego.

Przestawi się traktory pod ścianę

I wszystko będzie zgodnie z planem

Mieszkaniec 1

Ja bym chciał zawczasu, bo tak mądrzej

ustalić: na co pójdą zarobione pieniądze.

Żebyśmy potem o kasę się nie kłócili

i zgodnie we wsi dalej żyli.

Radny

Taki mi pomysł chodzi po głowie

może głupi, moi ziomkowie,

żeby odliczywszy wszystkie koszty

zyski oddawać dla pana starosty.

Wszyscy (zdziwieni)

Dla starosty?

Radny

Tak dla starosty, na drogi i mosty.

Sam widzisz, ludzie drogi

jak się ślimaczy remont naszej drogi.

Droga stoi, a czas szybko leci

ze wsi nam uciekają dzieci.

Jak budżet mu się dofinansuje

to drogę szybciej wyremontuje.

Bus nam się mniej wyeksploatuje,

a to przecież też kosztuje.

Bo, jak to mówią ludzie bogaci

kto chce mieć dobrze – ten płaci.

Mieszkańcy (chórem)

Zróbmy tak, zróbmy. Dobrze gada

Sołtys

Ok. To skończona na dziś narada.

Od dzisiaj moi sentalscy rodacy

bierzemy ostro się do pracy.

A czwartego sierpnia po sumie odpustowej

zapraszam wszystkich na zebranie wyjazdowe.

Ruszymy busem na pierwszą wycieczkę.

I niech każdy coś weźmie w teczkę.

Koniec aktu 1.

Akt 2.

Sołtys

Moi kochani, moi mili

jest tak, jak żeśmy ustalili.

Jelcz nam się udał, jest lepszy niż nowy.

Do drogi stoi już gotowy.

Cała obsługa w pełnym składzie

też już gotowa na pokładzie.

Kierowca

Musimy tyko zatankować

Czy każdy pamiętał się przygotować.

Jedna dla siebie, druga do baku.

Jelcz pali tylko te bez smaku.

Sołtys

Zatankowane ? No to ruszamy.

Blondynka

A dokąd jedziemy? Kto zna trasę?

Kierowca

Najpierw do Dywit po kiełbasę,

potem przez Różnowo do Spręcowa.

tam remiza już gotowa

aby przyjąć nas na sąsiedzkiego grilla.

Z sołtysem przy ognisku mała chwila

a potem przez Sętal na Nowe Włóki

i do Tuławek po nowe sztuki

oraz pokazać przewodniczącej rady

żeśmy w Sętalu nie są dziady.

I radę sobie dać umiemy

i Sętal nie zginie, póki my żyjemy.

Mieszkanka 2

Z Tuławek na Dąbrówkę zalecimy

żeby i tamtejsze ludzie

miały udział w naszym cudzie.

Oni tam mają fajne boisko,

tam zagościmy, bo potem blisko

już do Rozgit mamy

Tam też na trochę się zatrzymamy.

Bowiem tamtejsza sołtysowa

nas ugościć też gotowa.

Radny

A jak nam jeszcze paliwa zostanie

to w nowej sali panowie, panie

zrobimy wycieczki podsumowanie.

Sołtys

No to w drogę!

Jako pieśń przewodnią zaproponowałem….

Sętal, Sętal pokochałem ….

Koniec

Osoby

 1. Andrzej Pezda – sołtys
 2. Barbara Pszczółkowska – sklepowa, suflerka
 3. Danuta Kryszałowicz – sprzątaczka
 4. Mariola Duch – nauczycielka
 5. Anna Rondomańska – mieszkanka 1
 6. Marzena Bałtronowicz- mieszkanka 2
 7. Marta Ostrowska – mieszkanka 3
 8. Aneta Banaszek – blondynka
 9. Przemysław Banaszek – radny
 10.  Zbigniew Duch mieszkaniec – 1
 11.  Gregor Gollan – kierowca
 12.  Zbigniew Pszczółkowski mieszkaniec 2
 13.  Wiesław Duch – mieszkaniec 3
 14. gregor